Programátory PIC pro seriový port

   TxD ---*-----------------------------
   (3)  I              I
      ---             ---
      I I             I I
      I I 2k2           I I 10k
      ---             ---
      I    I\I         I
      *-------I-I-----*---------  I
      I    I/I   I    I  I
     ----\       I +   I  I
      /\ \      ---  14 I  I 4
     / \  5V6   ---  --------------
     ----     10u I  I Vdd Vpp  I
      I        I  I      I
      I        I 5 I      I
   GND ---*---------------*----I Vss    I
   (5)      22k      I      I
         -----    12 I      I
   RTS ---------I  I----------IRB6 (clock) I
   (7)     -----     I      I
         -----    13 I      I
   DTR ---------I  I----*-----IRB7 (data) I
   (4)     -----  I   I      I
          2k2   I   I PIC 16C84 I
   CTS ------------------I   I------------I
   (8)

Serial_programmer

Uniprog IV-A1 - verze "SATHACK.cz"
Uniprog IV-A1 - verze "SATHACK.cz"

Typ karty Osazení karty Přep. 1 Přep. 2 Přep. 3
A. až F. PIC
EPROM
A
A
A
A
A
A
Typ karty Osazení karty Přep. 1 Přep. 2 Přep. 3
A. 1xPIC (RB7) - single PIC card SLAVE(RB7) A A A
B. 1xPIC (RB6) - single PIC card MASTER(RB6) A A B
C. 1xPIC (RB7), 1xEEPROM - Multimac II EEPROM
SLAVE(RB7)
B
A
B
A
B
A
D. 2xPIC (RB6, RB7) - twine PIC card MASTER(RB6)
SLAVE(RB7)
A
A
A
A
B
A
E. 2xPIC (RB6, RB7), 1xEEPROM - quadra EEPROM1
MASTER(RB6)
SLAVE(RB7)
B
A
A
B
A
A
B
B
A
F. 2xPIC (RB6, RB7), 2xEEPROM - quadra

Pozor !! EEPROM2 nelze programovat přes ISO slot,   musí vždy být osazena a programována v patici.
EEPROM1
MASTER(RB6)
SLAVE(RB7)

EEPROM2
B
A
A

-
B
A
A

-
B
B
A

-
G. 1xPIC(RB7) - wafer card  PIC A A A
H.1xPIC(RB7), 1xEEPROM - MM2 wafer card EEPROM
PIC
B
A
B
A
B
A
J. 1xPIC(RB7), 1xEEPROM - gold MM2 wafer card PIC
EEPROM
A
-
A
-
A
-

  Pokud by se vyskytla karta vyhovující popisu "2xPIC (RB6,RB6) (twine PIC card)", pak by se podle původního zdroje měla programovat následovně: Př.1-A, Př.3-B, Př.2-A/B podle MASTER/SLAVE. Obdobně "2xPIC (RB7,RB7) (twine PIC card)", Př.1-A, Př.3-A, Př.2-A/B podle MASTER/SLAVE. Neověřoval jsem.

  Jako programovací software lze použit např. PIP02 v.1.18.

  Při programování karet s více IO přes ISO slot mohou být problémy při verifikaci nebo čtení obsahu PIC a EEPROM. Je to způsobeno nedokonalým napájením. Vlastní naprogramování ale probíhá správně. Pokud by někdochtěl experimentovat, je možné zmenšit seriový odpor Zenerovy diody až na 1K2 a nahradit diodu 1N4148 germaniovou diodou nebo jedním přechodem germaniového tranzistoru.

  Pokud předpokládáte pouze programování wafer cards nebo programování PIC a EPROM v paticích, je možné nahradit přepínače drátovými spojkami podle následujícího obrázku:

  prepinace.gif (2375 bytes)


  Stupidpipo - originální návrh Gotcha67

  Stupidpipo je jednoduchý programátor umožňující programování obvodu PIC16F84 v PIC kartách přes ISO slot. Je vhodný zejména pro programování wafer cards. (Pro programování EEPROM je pochopitelně nutné použít Phoenix nebo Smartmouse.) Programátor se připojuje na seriový port PC. Plošný spoj je obsažen v souboru stupidpipo.bmp (pl. spoj je upravený pro použití úhlového konektoru Canon 9pin). Osazení desky plošného spoje je v souboru stupidpipo_o.bmp.

Stupidpipo

  Seznam součástek:

  1ks - slot pro ISO karty
  1ks - úhlový konektor Canon 9 pin do plošného spoje - samice
  1ks - odpor 1K0
  2ks - odpor 2K2
  1ks - odpor 10K
  1ks - odpor 22K
  1ks - kondenzátor 10-100uF/10-16V
  1ks - dioda 1N4148
  1ks - Zenerova dioda 5,6V nebo 6V2
  1ks - LED zelená jakákoli

  Se seriovým portem PC se programátor propojí kabelem s ukončením Canon 9 pin samec - samice, zapojený 1-1, tedy bez překřížení. Programátor je napájen přímo ze seriového portu.


Programování karet s PIC16F84A

Nejjednodšší způsob, jak upravit Ludipipo pro programování PIC16F84A, je připojit paralelně k odporu 10K dalši odpor 8K2. Hodnotu paralelního odporu je možné snížit až na 4K7, je ale ohrožen seriový port. Funkčnost úpravy je závislá na vlastnostech konkrétního seriového portu.

Je možná i složitější a spolehlivější úprava, ta ale vyžaduje externí zdroj napájení. Schema zapojení, kterým se nahradí už zmíněný odpor 10K, je na následujícím obrázku:

schema - PIC16F84

Schema zapojení, plošný spoj a osazení desky plošného spoje je v souboru p16f84_by_Sumero.


  Programátor TE-20 SEX

  Programátor TE-20 SEX je postavený na základě JDM2. (Originální schema je v souboru jdm2.bmp.) Programátor umožňuje mimo jiné programování obvodů PIC16F84, PIC16F84A a PIC16F876 v paticích i přes ISO slot. V patici umožňuje také programování EEPROM řady 24Cxx a procesoru 12C50x. (Pro programování EEPROM na kartě je pochopitelně nutné použít Phoenix nebo Smartmouse.) Je vhodný zejména pro programování wafer cards a piccard2.

  Tento programátor by měl programovat bez problémů   PIC16F84A, a to i při použití s libovolným PC.

  Programátor se připojuje na seriový port PC. Plošný spoj je obsažen v souboru te_20_sex.bmp (pl. spoj je upravený pro použití úhlového konektoru Canon 9pin). Osazení desky plošného spoje je v souboru te_20_sex_o.bmp a schema zapojení v souboru te_20_sex_s.bmp.

 

TE-20 SEX

  Seznam součástek:

  1ks - slot pro ISO karty (CON1)
  1ks - úhlový konektor Canon 9 pin do plošného spoje - samice (CON2)
  3ks - odpor 1K0 (R4, R5, R6)
  1ks - odpor 1K5 (R2)
  1ks - odpor 10K (R1)
  1ks - odpor 100K (R3)
  1ks - kondenzátor 22uF/16V (C1)
  1ks - kondenzátor 100uF/16V (C2)
  4ks - dioda 1N4148 (D1, D2, D3, D4)
  2ks - tranzistor BC237, BC547B (Q1, Q2)
  1ks - tranzistor BC307, BC557B (Q3)
  1ks - Zenerova dioda 8V2 (Dz1)
  1ks - Zenerova dioda 5V1 (Dz2)
  1ks - LED zelená jakákoli (DL1 - v originálním schematu je špatně zapojená, použij rozmístění součástek)
  1ks - LED červená jakákoli (DL2 - v originálním schematu je špatně zapojená, použij rozmístění součástek)
  1ks - jumper-2 piny (JP1)

  Vzhledem k provedení plošného spoje je nutné před montáží patic pro PICy uštípnout některé piny. Se seriovým portem PC se programátor propojí kabelem s ukončením Canon 9 pin samec - samice, zapojený 1-1, tedy bez překřížení. Programátor je napájen přímo ze seriového portu.

  Download:

  Zde je možné stáhnout samostatně balík te-20_sex.zip, který je jinak součástí Balíku_b.


  PIPO2 v1.18

  PIP02 v1.18 se spouští včetně driveru dávkovým souborem sprog.bat. Driver je nastaven na COM1. Pokud je použit jiný port než COM1, je třeba tento dávkový soubor upravit. Pro programování užíváme soubory ve formátu HEX8, nejlépe s příponou .hex.

  Programování PIC:

 • spustíme program dávkovým souborem,
 • pokud je to nutné, po stisknutí 'ALT + S' a 'D' provedeme volbu typu PIC,
 • stiskem 'ALT + D' a 'E' vymažeme PIC,
 • po stisku F3 vybereme potřebný soubor,
 • pokud není, nastavíme pro PIC16F84 PWRT 'ON' následovně - stisknutím 'ALT + S', 'F', stiskem 'TAB' vybereme Pover-up Timer a stiskem 'space' zvolíme [X],
 • stiskem F5 naprogramujeme PIC,
 • pokračujeme v programování nebo stiskem 'ALT + X' ukončíme program.

  Programování EEPROM:

 • spustíme program dávkovým souborem,
 • pokud je to nutné, po stisknutí ALT + S a 'Device' provedeme volbu typu EEPROM,
 • po stisku F3 vybereme potřebný soubor,
 • stiskem F5 naprogramujeme EEPROM,
 • pokračujeme v programování nebo stiskem 'ALT + X' ukončíme program.


 • popis_b.htm - tato stránka uložená ve formátu .htm,
 • uni4_a1.bmp - plošný spoj programátoru UNIPROG IV-A1 pro seriový port,
 • uni4_a1o.bmp - rozmístění součástek pro UNIPROG IV-A1,
 • stupidpipo.bmp - plošný spoj programátoru Stupidpipo,
 • stupidpipo_o.bmp - rozmístění součástek pro Stupidpipo.
 • p16f84a_by_Sumero - schema zapojení, plošný spoj a osazení desky plošného spoje úpravy pro PIC16F84A
 • te-20_sex.bmp - plošný spoj programátoru TE-20 SEX,
 • te-20_sex_o.bmp - rozmístění součástek pro TE-20 SEX.
 • te-20_sex_s.bmp - schéma zapojení TE-20 SEX
 • jdm2.bmp - originální schéma zapojení JDM2.

HOME E-MAIL