Programátory PIC pro paralelní port
Parallel_programmer


Typ karty Osazení karty Přep. 1 Přep. 2 Přep. 3
A. až F. PIC
EPROM
A
A
A
A
A
A
Typ karty Osazení karty Přep. 1 Přep. 2 Přep. 3
A. 1xPIC (RB7) - single PIC card SLAVE(RB7) A A A
B. 1xPIC (RB6) - single PIC card MASTER(RB6) A A B
C. 1xPIC (RB7), 1xEEPROM - Multimac II EEPROM
SLAVE(RB7)
B
A
B
A
B
A
D. 2xPIC (RB6, RB7) - twine PIC card MASTER(RB6)
SLAVE(RB7)
A
A
A
A
B
A
E. 2xPIC (RB6, RB7), 1xEEPROM - quadra EEPROM1
MASTER(RB6)
SLAVE(RB7)
B
A
A
B
A
A
B
B
A
F. 2xPIC (RB6, RB7), 2xEEPROM - quadra

Pozor !! EEPROM2 nelze programovat přes ISO slot,   musí vždy být osazena a programována v patici.
EEPROM1
MASTER(RB6)
SLAVE(RB7)

EEPROM2
B
A
A

-
B
A
A

-
B
B
A

-
G. 1xPIC(RB7) - wafer card  PIC A A A
H.1xPIC(RB7), 1xEEPROM - MM2 wafer card EEPROM
PIC
B
A
B
A
B
A
J. 1xPIC(RB7), 1xEEPROM - gold MM2 wafer card PIC
EEPROM
A
-
A
-
A
-

  Pokud by se vyskytla karta vyhovující popisu "2xPIC (RB6,RB6) (twine PIC card)", pak by se podle původního zdroje měla programovat následovně: Př.1-A, Př.3-B, Př.2-A/B podle MASTER/SLAVE. Obdobně "2xPIC (RB7,RB7) (twine PIC card)", Př.1-A, Př.3-A, Př.2-A/B podle MASTER/SLAVE. Neověřoval jsem.

  Jako programovací software lze použit např. PIP02 v.1.18.

  PIP02 v1.18

  PIP02 v1.18 se spouští včetně driveru dávkovým souborem. Pro programátory podle G.Taita použijeme pproggt.bat. Driver je nastaven pro LPT1, bafr 7406 a provedení s IO 4066. Pokud je použit jiný port než LPT1, jiný bafr (7407) nebo jiné provedení (PNP tranz.), je třeba tento dávkový soubor upravit podle návodu v něm obsaženém. Pro programátory podle H.Schaera použijeme pprogsh.bat. Pro programování užíváme soubory ve formátu HEX8, nejlépe s příponou .hex.

  Programování PIC:

 • spustíme program dávkovým souborem,
 • pokud je to nutné, po stisknutí 'ALT + S' a 'D' provedeme volbu typu PIC,
 • stiskem 'ALT + D' a 'E' vymažeme PIC,
 • po stisku F3 vybereme potřebný soubor,
 • pokud není, nastavíme pro PIC16F84 PWRT 'ON' následovně - stisknutím 'ALT + S', 'F', stiskem 'TAB' vybereme Pover-up Timer a stiskem 'space' zvolíme [X],
 • stiskem F5 naprogramujeme PIC,
 • pokračujeme v programování nebo stiskem 'ALT + X' ukončíme program.

  Programování EEPROM:

 • spustíme program dávkovým souborem,
 • pokud je to nutné, po stisknutí ALT + S a 'Device' provedeme volbu typu EEPROM,
 • po stisku F3 vybereme potřebný soubor,
 • stiskem F5 naprogramujeme EEPROM,
 • pokračujeme v programování nebo stiskem 'ALT + X' ukončíme program.


 • popis_c.htm - tato stránka uložená ve formátu .htm,
 • uni5_a.bmp - plošný spoj programátoru UNIPROG V-A pro paralelní port,
 • uni5_ao1.bmp - osazení součástek paralelního programátoru D.Taita s obvodem 4066,
 • uni5_as1.bmp - schema zapojení paralelního programátoru D.Taita s obvodem 4066,
 • uni5_ao2.bmp - osazení součástek paralelního programátoru D.Taita s PNP tranzistory,
 • uni5_as2.bmp - schema zapojení paralelního programátoru D.Taita s PNP tranzistory,
 • uni5_ao3.bmp - osazení součástek paralelního programátoru H.Schaera,
 • uni5_as3.bmp - schema zapojení paralelního programátoru H.Schaera.

HOME E-MAIL